Naleznete vše, co hledáte
Naleznete vše, co hledáte
Kontaktujte nás

Vrácení zboží do 14 dnů

Odstoupení od smlouvy - 14 denní lhůta

Dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má spotřebitel (kupující) právo zakoupené zboží a dopravu (to jest částka za dopravu výrobku k spotřebiteli) prostřednictvím prostředku komunikace na dálku vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok na vrácení zboží máte i v případě objednávky na dálku s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen.

Tuto možnost nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. V některých případech může být vrácená částka ponížena o náklady spojené se znovu uvedením zboží do původního stavu, dle občanského zákoníku.


Jak postupovat při odstoupení od smlouvy:

 • Zaslat vyplněný formulář - Odstoupení od kupní smlouvy - spolu s dokladem potvrzujícím koupi zboží u nás na email info@nabytek-forliveshop.cz a to nejpozději do 14 dne ode dne převzetí zboží.
 • Odstoupení od kupní smlouvy spolu s dokladem o koupi, případně pouze doklad o koupi s informací, můžete také zaslat poštou na adresu: FORLIVE shop a.s., Opavská 61, 794 01, Krnov

 

Jak zboží vrátit:

Zboží můžete vrátit na našich prodejnách v Krnově a Opavě.

Zboží můžete zaslat na adresu:

FORLIVE shop a.s.

Opavská 61

794 01, Krnov


Doporučujeme:

 • Před vrácením zboží nafotit. Předejdete tím problémům v případě poškození dopravcem, nebo při řešení sporu.
 • Zboží řádně zabalit.

 

Co je potřeba vědět:

 • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
 • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli doručeno nejpozději v poslední den 14denní lhůty. Nestačí jej v tento den pouze odeslat. Po uplynutí této doby nemá kupující (spotřebitel) nárok na vrácení zboží a peněžní částky.
 • Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.
 • Zboží zasílejte čisté, nejlépe včetně originálního obalu, zabalené tak, aby při jeho přepravě nedošlo k poškození či znehodnocení přepravcem. V tomto případě prodejce (dodavatel) nenese za poškození zboží zodpovědnost.
 • Zboží zaslané na dobírku nebude prodejcem (dodavatelem) přebráno.
 • Při zaslání vrácení (zaslání) zboží zpět, nevzniká spotřebiteli (kupujícímu) nárok na úhradu žádných nákladů, a to ani poštovného.
 • Zákazník obdrží zpět své peníze nejpozději do 30 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.

 

Jaké zboží nelze vrátit?

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího
 • na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal
 • na dodávku novin, periodik a časopisů
 • spočívajících ve hře nebo loterii

 

Přílohy:
Odstoupení od kupní smlouvy